Dezinfekční systémy

Ultrafialové světlo, známější pod zkratkou UV záření, je jedna z oblastí elektromagnetického spektra. V tomto spektru leží UV záření mezi viditelnou částí spektra a Roentgenovým zářením (viz obrázek). Čím má záření kratší vlnovou délku, tím vyšší energii vytváří. UV záření proto vytváří méně energie než oblast Roentgenova záření a více než viditelné světlo.

Elektromagnetické spektrum

a_uv1.gif (6825 bytes)
UV oblast se skládá ze čtyřech hlavních částí (viz obrázek). UV ve vakuu, UV-C, UV-B a UV-A. Jednotkou vlnové délky jsou nanometry (nm). Jeden nanometr odpovídá 10-9 metru.

Electromagnetické spektrum - oblast UV záření

a_uv2.gif (4371 bytes)
UV-A (315-400 nm) záření využívají lampy v soláriích, UV-B (280-315 nm) a UV-C (200-280 nm) záření jsou oblasti s nejvyšším účinkem na bakterie. Pro inaktivaci a usmrcení bakterií je nejúčinnější vlnová délka pod 300 nm. Nejvyšší produkce ozónu je okolo vlnové délky 200 nm. Pokud se tedy soustředíme hlavně na zvládnutí mikrobiologické kontaminace, je nejlepší použít vlnovou délku mezi 200 - 300 nm.

UV záření vzniká při průchodu proudu mezi dvěma elektrodami v křemenné trubici naplněné rtuťovými parami. Běžné lampy na opalování mají skleněnou trubici povrstvenou fosforem a vyzařují jen malé množství UV záření, většinu energie přeměňují na viditelné světlo. Na rozdíl od této trubice, křemenná trubice u protibakteriálních lamp propouští 93% UV záření.

Earth Resources nabízí vysoce kvalitní a spolehlivé dezinfekční systémy v rozsahu od malých domácích jednotek až po velké průmyslové instalace.

[Zpět na hlavní menu]