Aerační systémy

Základním cílem aerace je zlepšit fyzikální a chemické vlastnosti dodávané vody. Vlivem aerace může dojít v některých případech ke zvýšení nebo snížení koncentrace určitých těkavých látek. Systém aerace je vhodný pro:

  • Mechanickou redukci zbytků rozpuštěných plynů, těkavých syntetických organických látek a uhlovodíků, odstranění nepříjemných zápachů.
  • Oxidaci železnatých (Fe2+) a hořečnatých (Mg2+) iontů.

Earth Resources nabízí následující metody aerace:

(zpět)