Filtrační systém ER-222P®

Filtrační systém ER-222P je dvoustupňový systém určený pro střední průtoky. V prvním stupni dochází k odstranění sedimentu a zákalu způsobujícího škody na gastronomických zařízeních, vybavení a rozvodech vody. Ve druhém stupni je odbouráván chlór a těkavé organické látky, které způsobují pachutě, zápachy a narušují kvalitu vody nebo finálního produktu. Dále pak v závislosti na typu použitých výměnných vložek může být zamezeno tvorbě vodního kamene, mohou být odstraňovány těžké kovy apod.

Výhody dvoustupňové úpravy vody

U jednostupňové úpravy vody je jedna výměnná vložka určena pro dva účely a obvykle musí být měněna předčasně z důvodu příliš časného vyčerpání jedné části. Ve dvoustupňovém systému ER-222P má každá vložka svůj specifický úkol a musí být vyměněna až když tento úkol neplní. Sedimentační vložka je měněna pouze pokud je zanesená sedimentem do té míry, že tlak vody za filtrem klesne pod požadovanou hodnotu. Vložky obsahující aktivní uhlí nebo jiné speciální médium mohou být vyměněny až po vyčerpání adsorpční kapacity. Ani jeden proces tak nezávisí na druhém. Tím, že se oddělí tyto dva stupně, stává se ER-222P vysoce efektivním a současně finančně výhodným systémem pro úpravu vody.

Výhody filtračního systému ER-222P

 • nízké pořizovací a provozní náklady
 • dvoustupňová filtrace zajišťuje vysoce efektivní systém a eliminuje předčasné výměny vložek
 • paralelní průtok druhým a třetím filtračním krytem umožňuje vyšší průtoky a objemy v jednom kompaktním systému
 • flexibilita v použití široké škály aktivního uhlí nebo speciálních filtračních vložek pro specifické podmínky a potřeby
 • filtrační systémy i filtrační vložky jsou schváleny US FDA, NSF a MZČR (HEM -324.4/B-30.4.93)
 • vestavěný ER tlakoměr a uzavírací ventily umožňují jednoduchou kontrolu a výměnu vložek
 • volitelné vybavení pro specifické instalace a potřeby
 • záruka 1 rok

Součásti filtračního systému ER-222P

 • tři 20" (50 cm) modré polypropylenové filtrační kryty-úzkoprůměrové (11cm)
              druhý a třetí kryt je propojen paralelně
 • 3/8" NPT vstup/výstup
 • ER tlakoměr
 • 2 uzavírací ventily
 • kovový nosník

Filtrační kryty jsou uspořádány tak, že v prvním je umístěna sedimentační vložka (obyčejně 5 mikronová) a ve druhém a třetím vložka obsahující aktivní uhlí nebo jiné speciální filtrační médium. ER tlakoměr instalovaný přímo na systém ukazuje pokles tlaku pod požadovanou hodnotu. Životnost vložky obsahující aktivní uhlí nebo jiné filtrační médium je určena celkovým objemem proteklé vody. Fitinky, regulátory tlaku vody a další příslušenství je dodáváno dle požadavku zákazníka.

Poznámka: Výkon, využití a průtok systémem ER-222P je závislý na typu použitých filtračních vložek.

(zpět)